Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

Dövlət İnformasiya Ehtiyatlarının və Fərdi Məlumatların İnformasiya Sistemlərinin Dövlət Reyestrləri

Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrində qeydiyyata alınmış informasiya ehtiyatlarıQurumlar
Dövr:           
 Sıra N-siİE-in reyestr N-siTəsdiq olunma tarixiTəşkilatın tam adıidİE-in tam adıİE-in təyinatıİE-in tipiİE-in tətbiq sahəsiİE-in E-gov-a inteqrasiyasıİE-in statusu
1İE90140100117.01.2013Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi196Müəssisə telefonları üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə lokal (idarədaxili), xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,ümumi,arxivQeydiyyata alınıb
2İE90140100217.01.2013Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi197Poçt şöbələri üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə idarələrarası, ümumi istifadəliümumi,arxivQeydiyyata alınıb
3İE90140100317.01.2013Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi198Küçələr üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə idarələrarası, ümumi istifadəliümumi,arxivQeydiyyata alınıb
4İE90140100417.01.2013Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi199Şəhərlərarası,beynəlxalq və lokal çıxış-giriş danışıqları üzrə informasiya ehtiyatı uçot-statistika, arxivləşdirmə xüsusi və ya məhdud istifadəliarxiv,əməliyyat-axtarışQeydiyyata alınıb
5İE90140100521.01.2013Dövlət Gömrük Komitəsi203Gömrük Xidmətinin İnformasiya Ehtiyatı məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış, kadırların idarə olunması; müəssisə resurslarının idarə olunması. lokal (idarədaxili), idarələrarası, ümumi istifadəli, xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,sosial,hüquq,ümumiQeydiyyata alınıb
6İE30130100123.01.2013Dövlət Statistika Komitəsinin Baş Hesablama Mərkəzi228Müəssisə və təşkilatların ilkin statistik məlumat bazası uçot-statistika lokal (idarədaxili)iqtisadi,sosial,ümumi,demoqrafiya və miqrasiyaQeydiyyata alınıb
7İE13710100124.01.2013Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi226Daxil olmuş sənədlər üzrə uçot-qeydiyyat kartlarının məlumat bazası məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquqYoxQeydiyyata alınıb
8İE13710100224.01.2013Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi227İqtisadi işlər üzrə kassasiya şikayətlərinin uçot-qeydiyyat kartlarının məlumat bazası məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquqYoxQeydiyyata alınıb
9İE13710100324.01.2013Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi229Cinayət işləri üzrə kassasiya şikayətlərinin uçot-qeydiyyat kartlarının məlumat bazası məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquqYoxQeydiyyata alınıb
10İE13710100424.01.2013Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi230Mülki işlər üzrə kassasiya şikayətlərinin uçot-qeydiyyat kartlarının məlumat bazası məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquqYoxQeydiyyata alınıb
11İE13710100524.01.2013Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi231İnzibati işlər üzrə kassasiya şikayətlərinin uçot-qeydiyyat kartlarının məlumat bazası məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquqYoxQeydiyyata alınıb
12İE13710100624.01.2013Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi233Hərbi işlər üzrə kassasiya şikayətlərinin uçot-qeydiyyat kartlarının məlumat bazası məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquqYoxQeydiyyata alınıb
13İE13260100101.02.2013Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi234Ətraf mühit və təbii sərvətlər üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,sosial,ümumi,elmi tədqiqat,arxivYoxQeydiyyata alınıb
14İE13490100112.02.2013Dövlət Dəniz Administrasiyası237Azerbaycan Respublikasının Dövlət Gəmi və Berbout-çarter Reyestri qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), xüsusi və ya məhdud istifadəliarxivYoxQeydiyyata alınıb
15İE13330100112.02.2013Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi235Qiymətli kağızlarla girovun rəsmi reyestri məlumat-sorğu, uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadiYoxQeydiyyata alınıb
16İE13330100212.02.2013Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi236Qiymətli kağızların dövlət reyestri məlumat-sorğu, uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış ümumi istifadəliiqtisadi,hüquq,arxivYoxQeydiyyata alınıb
17İE13210100112.02.2013İqtisadiyyat Nazirliyi238"MegapolisDocNet" Elektron İdarəetmə Sistemi kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarasıümumi,arxivYoxQeydiyyata alınıb
18İE15210100118.02.2013Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası240"Tələbə -məzun" dövlət elektron məlumat sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,sosial,arxivQeydiyyata alınıb
19İE15060100119.02.2013Dövlət Sosial Müdafiə Fondu239Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda Sığortaolunanların informasiya ehtiyatı uçot-statistika lokal (idarədaxili), xüsusi və ya məhdud istifadəlisosialQeydiyyata alınıb
20İE13190100126.02.2013Vergilər Nazirliyi241Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)iqtisadiQeydiyyata alınıb
21İE13520100126.02.2013Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi242Dövlət standartları üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, arxivləşdirmə ümumi istifadəliiqtisadi,arxivYoxQeydiyyata alınıb
22İE13520100226.02.2013Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi243Akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə ümumi istifadəliiqtisadi,sosial,elmi tədqiqat,arxivYoxQeydiyyata alınıb
23İE13520100326.02.2013Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi244Sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, arxivləşdirmə ümumi istifadəliiqtisadi,arxivYoxQeydiyyata alınıb
24İE13520100426.02.2013Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi245Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin təsdiqedici sənədlərinin informasiya ehtiyatı kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, nəzarət-idarəetmə idarələrarasıiqtisadi,sosialYoxQeydiyyata alınıb
25İE13520100526.02.2013Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi246Uyğunluq sertifikatları üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, arxivləşdirmə ümumi istifadəliarxivYoxQeydiyyata alınıb
26İE13520100626.02.2013Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi247Ölçmə vasitələrinin informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, arxivləşdirmə ümumi istifadəliiqtisadi,sosial,ümumi,elmi tədqiqatYoxQeydiyyata alınıb
27İE13240100104.03.2013Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi250Məşğulluq üzrə vakansiya və müavinət məlumat-sorğu, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)sosialQeydiyyata alınıb
28İE13240100204.03.2013Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi251Sosial Müavinət və təqaüdlər üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika lokal (idarədaxili)sosialQeydiyyata alınıb
29İE13240100304.03.2013Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi252İlkin Əlillər üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)sosialYoxQeydiyyata alınıb
30İE13240100404.03.2013Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi254Ünvanlı sosial yardım alan ailələr üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)sosialQeydiyyata alınıb
31İE31020100105.03.2013"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti249Abonentlərin informasiya bazası məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)sosial,ümumiQeydiyyata alınıb
32İE30140100111.03.2013Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Dövlət Torpaq Kadastrı və Monitorinqi Elm - İstehsalat Mərkəzi 258Hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş torpaq sahələri üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu lokal (idarədaxili)ümumiYoxLəğv olunub
33İE31010100104.04.2013Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti259ODLAR.Geoloji Mədən Verilənləri məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)elmi tədqiqat,arxivYoxQeydiyyata alınıb
34İE13300100116.07.2013Azəbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya262Dövlət Qulluqçularının Reyestri məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarasıümumi,arxivQeydiyyata alınıb
35İE13460100112.09.2013Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi263Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin "Mərkəzi İnformasiya Sistemi" məlumat-sorğu, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış ümumi istifadəli, xüsusi və ya məhdud istifadəliümumiQeydiyyata alınıb
36İE13470100113.09.2013Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi264"Giriş-cıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemi məlumat-sorğu, qeydiyyat-axtarış idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquq,demoqrafiya və miqrasiyaQeydiyyata alınıb
37İE13530100113.02.2014Müəllif Hüquqları Agentliyi269"Qeydiyyat" elektron məlumat bazası məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)iqtisadi,sosial,hüquq,elmi tədqiqat,arxivQeydiyyata alınıb
38İE13210100218.02.2014İqtisadiyyat Nazirliyi270"Sertifikatlar" Məlumat Bazası məlumat-sorğu, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarasıiqtisadi,ümumiQeydiyyata alınıb
39İE13200100503.04.2014Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi271Stasionar telefonların abunəçi kartotekası üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, arxivləşdirmə idarələrarası, ümumi istifadəliiqtisadi,ümumi,arxivYoxQeydiyyata alınıb
40İE30150100104.04.2014Azərişıq ASC272"Bakıelektrikşəbəkə" ASC-nin abunəçiləri üzrə "Qeyri-Əhali" abunə informasiya bazası məlumat-sorğu, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)ümumiYoxQeydiyyata alınıb
41İE13340100104.04.2014Qaçqınların və Məcburi Köçkün­lərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi273Respublikamızın müxtəlif regionlarında faktiki məskunlaşan və elektrik enerjisi istehlakçıları olan məcburi köçkünlərin elektron formatda adlı siyahılarından ibarət informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəlisosial,ümumi,demoqrafiya və miqrasiya,arxivYoxQeydiyyata alınıb
42İE30150100204.04.2014Azərişıq ASC274"Bakıelektrikşəbəkə" ASC -nin abunəçiləri üzrə "Əhali" abunə informasiya bazası məlumat-sorğu, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)ümumiYoxQeydiyyata alınıb
43İE15050100107.04.2014Dövlət Miqrasiya Xidməti276Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vahid miqrasiya məlumat sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, ümumi istifadəlidemoqrafiya və miqrasiyaYoxQeydiyyata alınıb
44İE13490100207.04.2014Dövlət Dəniz Administrasiyası277Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin fərdiləşdirilməsi üzrə informasiya sistemi məlumat-sorğu, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)iqtisadiYoxQeydiyyata alınıb
45İE15010100108.04.2014Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı278Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri məlumat-sorğu idarələrarasıiqtisadiYoxLəğv olunub
46İE13290100109.04.2014Səhiyyə Nazirliyi279Vətəndaşların Elektron Sağlamlıq Kartı Sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarasısosial,demoqrafiya və miqrasiya,arxivYoxQeydiyyata alınıb
47İE13290100209.04.2014Səhiyyə Nazirliyi280Tibb Kadrlarının Vahid Registri məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarasısosial,arxivYoxQeydiyyata alınıb
48İE15010100210.04.2014Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı281Hökumət Ödəniş Portalı ödənişlər idarələrarası, ümumi istifadəliiqtisadi,ümumiYoxQeydiyyata alınıb
49İE13340100210.04.2014Qaçqınların və Məcburi Köçkün­lərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi282Müavinət alan məcburi köçkünlərin adlı siyahıdan ibarət informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlisosial,ümumi,demoqrafiya və miqrasiya,arxivYoxQeydiyyata alınıb
50İE13340100310.04.2014Qaçqınların və Məcburi Köçkün­lərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi283Verilmiş Status sənədləri üzrə informasiya ehtiyatı uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)sosial,hüquq,ümumi,demoqrafiya və miqrasiya,arxivYoxQeydiyyata alınıb
51İE15220100129.04.2014Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi284Layihələndirmə fəaliyyəti üzrə lisenziya verilmiş şəxslərin reyestri məlumat-sorğu lokal (idarədaxili)Layihələndirmə işləriYoxQeydiyyata alınıb
52İE13160100106.05.2014Müdafiə Sənayesi Nazirliyi286İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazənin verilməsi üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə idarələrarasıiqtisadiQeydiyyata alınıb
53İE13010100113.05.2014Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi288Elektron Sənəd Dövriyyəsi kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), ümumi istifadəliümumi,arxivYoxQeydiyyata alınıb
54İE13360100115.05.2014Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 287Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi Daşınmaz əmlak obyektlərinin Ünvan Reyestrinin aparılması idarələrarasıümumiYoxQeydiyyata alınıb
55İE15300100120.05.2014Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi289Keçirilmiş dövlət satınalmaların yekun protokollarının informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)iqtisadi,ümumi,arxivYoxQeydiyyata alınıb
56İE13450100121.05.2014Dövlət Sərhəd Xidməti290Dövlət Sərhəd Xidmətinə qəbul olunmaq üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəliümumiQeydiyyata alınıb
57İE13450100221.05.2014Dövlət Sərhəd Xidməti291Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasına qəbul olunmaq üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəliümumiQeydiyyata alınıb
58İE31340100112.06.2014"Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti293"Azərsu" ASC Coğrafi İnformasiya Sistemləri məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,kommunal xidmətlərYoxQeydiyyata alınıb
59İE13400100117.06.2014Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi294Qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı və istifadəsi, dövriyyəsi fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə informasiya ehtiyatı (xüsusi razılıq (lisenziya)) xüsusi və ya məhdud istifadəliümumiQeydiyyata alınıb
60İE13400100217.06.2014Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi295Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziya verilməsi. (xüsusi razılıq (lisenziya)) xüsusi və ya məhdud istifadəliümumiQeydiyyata alınıb
61İE13400100317.06.2014Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi296Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə informasiya ehtiyatı Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadiQeydiyyata alınıb
62İE13170100119.06.2014Ədliyyə Nazirliyi297"Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları" avtomatlaşdırılmış qeydiyyat informasiya sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika xüsusi və ya məhdud istifadəlisosial,hüquq,demoqrafiya və miqrasiyaQeydiyyata alınıb
63İE13170100324.06.2014Ədliyyə Nazirliyi299"Elektron notariat" avtomatlaşdırılmış qeydiyyat informasiya sistemi məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquq,arxivQeydiyyata alınıb
64İE13170100224.06.2014Ədliyyə Nazirliyi298"Əhalinin Dövlət Reyestri" Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya Sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika xüsusi və ya məhdud istifadəlisosial,hüquq,demoqrafiya və miqrasiyaQeydiyyata alınıb
65İE13170100424.06.2014Ədliyyə Nazirliyi300Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri məlumat-sorğu ümumi istifadəlihüquqQeydiyyata alınıb
66İE13170100524.06.2014Ədliyyə Nazirliyi301“Fərdi elektron pəncərə” elektron məlumat sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,sosial,hüquq,arxivQeydiyyata alınıb
67İE13170100624.06.2014Ədliyyə Nazirliyi302Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri məlumat-sorğu, kargüzarlıq-sənəd dövriyyəsi, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,hüquqQeydiyyata alınıb
68İE13380100115.07.2014Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi292Valideyn himayəsindən məhrum olan və övladlığa götürülən uşaqların ümümi uçotu məlumat-sorğu xüsusi və ya məhdud istifadəlisosialQeydiyyata alınıb
69İE30130100225.07.2014Dövlət Statistika Komitəsinin Baş Hesablama Mərkəzi303Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı məlumat-sorğu ümumi istifadəlisosial,hüquq,ümumiQeydiyyata alınıb
70İE30130100325.07.2014Dövlət Statistika Komitəsinin Baş Hesablama Mərkəzi304Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi məlumat-sorğu ümumi istifadəlisosial,ümumiQeydiyyata alınıb
71İE30130100425.07.2014Dövlət Statistika Komitəsinin Baş Hesablama Mərkəzi305Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi nəzarət-idarəetmə ümumi istifadəlihüquq,ümumiQeydiyyata alınıb
72İE30130100525.07.2014Dövlət Statistika Komitəsinin Baş Hesablama Mərkəzi306Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi məlumat-sorğu ümumi istifadəlisosial,ümumiQeydiyyata alınıb
73İE13420100104.11.2014Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi307Azərbaycan diaspor təşkilatları məlumat-sorğu lokal (idarədaxili)ümumiYoxQeydiyyata alınıb
74İE13250100111.11.2014Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi308"Aqrolizinq" ASC-nin idarəetmə uçotunun avtomatlaşdırılması üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarasıiqtisadi,sosial,ümumiQeydiyyata alınıb
75İE13220100114.11.2014Energetika Nazirliyi309Lisenziyaların və xüsusi icazələrin verilməsi, cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,ümumiYoxQeydiyyata alınıb
76İE15230100127.11.2014Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti310Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Vahid Məlumat Sistemi uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlisosial,hərbiQeydiyyata alınıb
77IE15210100206.02.2015Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası311Şagird-məzun sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,sosial,demoqrafiya və miqrasiyaQeydiyyata alınıb
78İE15210100310.04.2015Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası312Mənim məktəbim məlumat-sorğu, uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə ümumi istifadəliiqtisadi,sosial,elmi tədqiqat,demoqrafiya və miqrasiyaQeydiyyata alınıb
79İE15210100420.04.2015Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası313TQDK-nın keçirdiyi imtahanların iştirakçıları məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)iqtisadi,sosial,demoqrafiya və miqrasiya,arxivQeydiyyata alınıb
80İE13500100130.06.2015Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi316Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron reyestri məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış ümumi istifadəliümumiQeydiyyata alınıb
81İE13230100121.04.2016Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi321Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına verilmiş xüsusi razılıqlar (lisenziyalar) məlumat-sorğu, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə lokal (idarədaxili)iqtisadiYoxLəğv olunub
82İE13520100712.05.2016Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti336İnzibati Qərarların İnformasiya Ehtiyatı məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə ümumi istifadəliiqtisadi,sosial,arxivYoxQeydiyyata alınıb
83İE13700100126.08.2016Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi337Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarı üzrə informasiya ehtiyatı məlumat-sorğu, uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış xüsusi və ya məhdud istifadəliKapital bazarıYoxQeydiyyata alınıb
84İE15260100119.12.2016Milli Arxiv İdarəsi342Elektron Arxiv Məlumat Sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, ümumi istifadəlisosial,hüquq,elmi tədqiqat,arxivDüzəliş edilib
85İE15260100217.02.2017Milli Arxiv İdarəsi343Elektron Hesabatlar Sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), idarələrarası, xüsusi və ya məhdud istifadəlihüquq,ümumi,arxiv,Statistik məlumatlar və analizYoxQeydiyyata alınıb
86İE13210100329.03.2017İqtisadiyyat Nazirliyi344Lisenziyaların və İcazələrin Vahid Reyestri uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə, arxivləşdirmə lokal (idarədaxili)iqtisadi,ümumiYoxQeydiyyata alınıb
87İE13210100429.03.2017İqtisadiyyat Nazirliyi345Xarici İqtisadi Əlaqələr Məlumat Bazası məlumat-sorğu, arxivləşdirmə lokal (idarədaxili)iqtisadi,hüquqYoxQeydiyyata alınıb
88İE13210100529.03.2017İqtisadiyyat Nazirliyi346"Elektron xidmətlərə onlayn müraciətlər" məlumat bazası məlumat-sorğu lokal (idarədaxili)iqtisadiYoxQeydiyyata alınıb
89İE13210100630.03.2017İqtisadiyyat Nazirliyi347"Kommunal Sahəsinin Məlumat Bazası" məlumat-sorğu, uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə lokal (idarədaxili)iqtisadiYoxQeydiyyata alınıb
90İE13210100730.03.2017İqtisadiyyat Nazirliyi348İş planları və vacib tapşırıqların icrasına nəzarət sistemi məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə lokal (idarədaxili)ümumi,arxivYoxQeydiyyata alınıb
91İE13210100830.03.2017İqtisadiyyat Nazirliyi349İnzibati cərimələrin və maliyyə sanksiyalarının qeydiyyat sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili)iqtisadiQeydiyyata alınıb
92İE13210100930.03.2017İqtisadiyyat Nazirliyi350Etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət sistemi uçot-statistika, nəzarət-idarəetmə lokal (idarədaxili), intizam pozuntularıümumiYoxQeydiyyata alınıb
93İE13800100107.07.2017Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi351"Güzəştli mənzil" sistemi qeydiyyat-axtarış, Vətəndaşların müraciətlərinə əsasən müvafiq kateqoriyaya uyğunlunun müəyyənləşdirilməsi; Satışa çıxarılmış güzəştli mənzillərin vətəndaşlar tərəfindən seçilərək əldə olunması lokal (idarədaxili)iqtisadi,sosialQeydiyyata alınıb
94İE13100100116.08.2017"Azərbaycan İpoteka Fondu" ASC353"Elektron ipoteka" sistemi məlumat-sorğu, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili), xüsusi və ya məhdud istifadəliiqtisadi,hüquq,ümumi,arxivQeydiyyata alınıb
95İE13280100118.12.2017Təhsil Nazirliyi354Ümumi Təhsil Müəssisələrinin İnformasiya Sistemi uçot-statistika, təhlil-proqnoz, qeydiyyat-axtarış lokal (idarədaxili) Qeydiyyata alınıb
96İE13500100205.01.2018Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi355"Asan ödəniş" sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış ümumi istifadəliiqtisadi,sosial,ümumiYoxQeydiyyata alınıb
97İE13500100305.01.2018Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi356"ASAN Viza" sistemi məlumat-sorğu, uçot-statistika, təhlil-proqnoz, nəzarət-idarəetmə, qeydiyyat-axtarış ümumi istifadəliiqtisadi,sosial,ümumiYoxQeydiyyata alınıb